Regulamin zakupów

Regulamin sklepu internetowego

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Sklep internetowy Prezent Idealny [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
 2. Właścicielem Sklepu jest: BonCard Polska Sp. z o.o. z siedzibą w 61-361 Poznań, ul. Starołęcka 7, NIP: 7773091557, tel: +48 61 278 53 91, tel./fax: +48 61 415 18 96, adres email: sklep@prezentidealny.com.
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 7. Zdjęcia mają charakter poglądowy, zamawiany produkt może nieznacznie różnić się od prezentowanych wzorów.

 

 

§ 2
Warunki zakupu

 

 1. Sklep internetowy www.prezentidealny.com prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, zamówienia przyjmowane są na stronie internetowej www.prezentidealny.com.
 2. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.
 5. Oferta sklepu obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane są w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w który zamówienie zostało złożone.
 7. Sklep internetowy prowadzi wyłącznie sprzedaż zestawów składających się z karty Prezent Idealny wraz z wybranym wariantem doładowania. Sklep nie prowadzi sprzedaży pojedynczego elementu zestawu jakim jest wariant doładowania.
 8. Sklep internetowy prowadzi także sprzedaż Kart Podarunkowych oraz Kart Prezentowych z nominalną kwotą zasilenia zewnętrznych producentów.
 9. Sklep ma prawo odmówić realizacji transakcji bez podania przyczyny informując o tym Klienta.

 

 

§ 3
Płatność

 

 1. Klient dokonuje płatności przelewem na wskazany przez Sklep rachunek bankowy lub za pomocą systemu płatności PayU.
 2. Ceny przesyłki określone są w cenniku dostaw.
 3. Sklep wystawia fakturę VAT dokumentującą dokonany zakup.
 4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar zamówiony znajduje się na magazynie lub u dostawców sklepu. W przeciwnym wypadku klient jest informowany o zaistniałej sytuacji i podejmowane są rozmowy na temat dalszej realizacji zamówienia (przedłużenie czasu realizacji bądź anulowanie zamówienia).
 5. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym są cenami wyrażonymi w PLN i zawierają podatek VAT (ceny brutto), nie zawierają natomiast kosztów dostawy zamówionego towaru. Płatności należy dokonywać w złotych polskich (PLN).
 6. Termin płatności za złożone zamówienie wynosi 5 dni. Po upływie tego terminu transakcja jest anulowana, a przedmiot wystawiany jest ponownie na sprzedaż.

 

 

§ 4
Wysyłka towaru

 

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej).
 2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklepu.
 3. Czas realizacji zamówienia – do dnia wysyłki zamówienia – wynosi maksymalnie 5 dni roboczych od otrzymania wpłaty. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia może się przedłużyć.
 4. Zamówienie wysyłane jest na adres wskazany w formularzu jako adres dostawy. Nie ma możliwości zmiany adresu po dokonaniu wpłaty.
 5. Wszelkie szczegółowe regulacje związane z przesyłką towarów określone są w regulaminach firm kurierskich, pocztowych i Poczty Polskiej.
 6. Brak odebrania przesyłki i zwrot zamówienia do nadawcy skutkuje obciążeniem Klienta kosztami zwrotu paczki oraz kosztami ponownego jej wysłania.
 7. Koszty transportu zależą od wyboru firmy dostarczającej przesyłkę i jej cennika.
 8. W chwili odbioru zamówienia Klient zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem.

 

 

§ 5
Prawo odstąpienia, zwroty i reklamacje

 

 1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient. Sklep zapewnia zwrot kwoty równej zapłaconej cenie towaru, przy czym nie są natomiast zwracane koszty przesyłki. Koszt odesłania towaru zostanie potrącony od kwoty za zwrócony towar.
 4. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
 5. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru - faktury VAT.
 6. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.
 7. W przypadku uzasadnionej reklamacji koszty dostaw ponosi Sklep.

 

 

§ 6
Ochrona danych osobowych

 

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sklep wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
 3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.
 4. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w przepisach polskiego prawa.

 

 

§ 7
Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby właściciela Sklepu.
 3. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 5. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl